Vrienden van

Thomashuis 2e Exloërmond

Hallo, en welkom op onze website!

Welkom

Welkom op de website van de Vrienden van Thomashuis 2eExloërmond. 

De stichting Vrienden van het Thomashuis 2e Exloërmond is opgericht op 22 oktober 2020 door een aantal familieleden van de bewoners. De doelstelling van de stichting is het realiseren van voorzieningen en het organiseren van activiteiten die het leven van de bewoners van Thomashuis 2e Exloërmond veraangenamen middels sponsoring, giften en donaties.

 

Hierbij moet gedacht worden aan een aangepaste fiets, zodat alle bewoners gezamenlijk kunnen fietsen. Een nestschommel om veilig te kunnen schommelen. Of een trampoline in de tuin om lekker te kunnen spelen en bewegen. De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale activiteiten van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking behoren. Deze komen voor rekening van het Thomashuis..


Het eerste dat we willen aanschaffen is een een duofiets met funtrain. Met deze combinatie van een aanhanger achter de fiets kunnen 3 bewoners en 1 begeleider samen fietsen. De kosten van deze duofiets met funtrain bedragen zo’n € 17.000,-. 


Over Thomashuis 2e Exloërmond

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De kracht van een thomashuis is dat mensen met een verstandelijke beperking er samen wonen met de personen die voor hun zorg verantwoordelijk zijn.

In Thomashuis 2e Exloërmond wonen 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Even relaxen in de tuin, samen TV kijken of met elkaar aan tafel de dag doornemen; het lijkt in vele opzichten wel een beetje op het leven in een groot gezin. De inrichting, de sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst zodra je binnenstapt: de bewoners zijn hier thuis en hebben het goed met elkaar.

Leo en Dinie Heres, zijn in 2012 als zorgondernemers gestart met Thomashuis 2e Exloërmond:

“We willen onze bewoners een geborgen, huiselijke en stimulerende leefomgeving bieden. Ons uitgangspunt is dat ieders eigenheid tot zijn recht moet kunnen komen. Het is onze passie het leven zo in te richten wat daarvoor nodig is. Onze bewoners willen wij alle kansen bieden om zo normaal en aangenaam mogelijk te leven. Zoals ieder mens dat het liefste doet op een plek waar liefde, aandacht en persoonlijke betrokkenheid is. Daar mag je jezelf zijn en is iedereen waardevol en uniek. 


Het streven is dat onze bewoners zich verbonden kunnen voelen met elkaar en zo ook bijdragen aan elkaars geluk! We hebben er bewust voor gekozen om bij ons Thomashuis te wonen. Daardoor zijn wij bijna altijd aanwezig en het vaste vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners, hun ouders/vertegenwoordigers en andere betrokkenen. Op deze manier zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Dit maakt het wonen en leven in een Thomashuis heel bijzonder!”

 

Meer over Thomashuis 2e Exloërmond

Het bestuur:

Voorzitter

Janny Stratingh - Haandrikman, moeder van een bewoner.

 

Secretaris

Marloes Wieringh, zus van een bewoner.

 

Penningmeester

Liesette van der Veen-Haan, zus van een bewoner.

 

Lid

Trinette Alice Leemhuis-Gunnink, moeder van een bewoner.

 

Lid

Janna de Veen, zus van een bewoner.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Thomashuis 2e Exloërmond ontvangt geen beloning of vergoeding voor het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting. Vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Nieuws

Groot nieuws! We hebben inmiddels een website!, dus sla deze pagina op om op te hoogte te blijven van het laatste nieuws en belangrijke mededelingen.

Kamer van Koophandel nummer: 80673155
RSIN / Fiscaal nummer: 8617.58.018

Vestigingsplaats: Borger-Odoorn
postadres: p/a Tilburglaan 2, 9501 AK Stadskanaal

Bankrekeningnummer: IBAN NL80 SNSB 0339 8445 23
ten name van Stichting Vrienden van het Thomashuis Tweede Exloërmond.